Volledig Optometrisch onderzoek

Wat is een Optometrisch onderzoek?

Wanneer u voor het eerst een afspraak bij een optometrist, zal deze een uitgebreid oogmeetkundig onderzoek uitvoeren om eventuele afwijkingen op te kunnen sporen. Dit is de basis van het onderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen de aanleiding geven tot uitgebreider onderzoek. Hou er rekening mee dat er oogdruppels toegediend worden die de pupil verwijden. Als u bent gedruppeld, is het verstandig om na het onderzoek niet zelf auto te rijden . Door pupilverwijding kunt u een tijd (ca. 6 uur) niet scherp zien. Ook is het verstandig een zonnebril mee te nemen, u zult wat lichtgevoeliger zijn.

Als eerste wordt een anamnese afgenomen, dit is een vraaggesprek voorafgaand aan het onderzoek. Er worden allerlei vragen gesteld over uw klachten en de gezondheid van uw ogen en algemene gezondheid. Daarna komt de refractie, tijdens dit onderzoek bepalen we de brilsterkte. Ook wordt er gekeken naar de samenwerking tussen beide ogen. Ook meten we de oogdruk, dit gebeurt door middel van een klein luchtpufje op het oog, dit voel je even maar doet absoluut geen pijn. Daarna volgt het spleetlamponderzoek, met een spleetlamp kan er in de ogen gekeken worden. Dit onderzoek staat in het teken van de gezondheid van de ogen, de optometrist bekijkt zowel de buitenkant als de binnenkant van het oog na. Ook maken we een Fundusfoto, dit is een foto van de binnenkant van het oog , het netvlies. Op de ze foto worden alle bloedvaatjes van het netvlies zichtbaar. Na dit onderzoek volgt de evaluatie, tijdens dit onderdeel zal de optometrist bespreken wat de bevindingen zijn. Afhankelijk van de klachten en wensen van de cliënt kunnen er de volgende stappen worden ondernomen:

  • Aanmeten en/of aanpassen van de bril of contactlenzen
  • Advies geven voor een aanvullend vervolgonderzoek.
  • Doorverwijzen naar de oogarts, huisarts of andere specialist.