Prismameting

Wat is een Prismameting?

De Polartest van hightech groep Zeiss meet door middel van polarisering heel precies hoe uw ogen afzonderlijk van elkaar werken en hoe uw ogen samenwerken om te kunnen kijken naar één punt. Deze test moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde opticien-optometrist die beschikt over de vereiste meetapparatuur en helpt bij het opsporen van heteroforie. De meting duurt ongeveer een uur.

Wat is heteroforie?

Wanneer de uitslag van de test bekend is kan aan de hand daarvan worden bepaald of klachten zoals hoofdpijn, nekpijn of geïrriteerde ogen te wijten zijn aan heteroforie. Dit is een afwijking van de ogen die tot gevolg heeft dat ze niet op de juiste manier samenwerken. Heteroforie kan voor meerdere problemen zorgen. Zo kunt u concentratieproblemen ervaren tijdens het lezen, tijdens uw computerwerk of tijdens fijnere handenarbeid. Daarnaast levert het algemene leesproblemen op; de woorden die u leest zijn afwisselend scherp en onscherp. Tijdens het kijken kunnen problemen met scherpstellen worden ervaren, evenals problemen met het fixeren op één punt zonder moe te worden. Ook verminderd dieptezicht, oriëntatieproblemen (in het donker) en verhoogde lichtgevoeligheid zijn symptomen van heteroforie. De mate waarin u last heeft van symptomen is afhankelijk van uw leeftijd, de grootte van uw oogafwijking en de richting waarin het oog afwijkt. Het is van belang dat, wanneer u een van de symptomen herkent, u zich laat nakijken op heteroforie. Wanneer uw ogen niet op de juiste manier samenwerken is het namelijk niet altijd vanzelfsprekend dat u dit ook meteen opmerkt. In veel gevallen heeft u klachten die u niet direct, of zelfs helemaal niet, in verband brengt met uw zicht, zoals de reeds genoemde hoofd- of nekpijn.

Wat kunnen we eraan doen?

Wanneer uit de resultaten van de Prismameting blijkt dat uw klachten inderdaad het gevolg zijn van heteroforie, kunnen wij uw problemen (gedeeltelijk tot volledig) oplossen door middel van brillenglazen die een ingebouwd prisma bevatten. Een bril met ingebouwde prismaglazen zorgt ervoor dat het licht op een bepaalde manier wordt gebroken. Hierdoor komt het beeld bij allebei uw ogen weer precies op hetzelfde punt van het netvlies terecht. Uw hersenen en oogspieren hoeven zich door de functie van de prismaglazen niet langer extra in te spannen. De prismaglazen kunnen zeer nauwkeurig worden gemaakt doordat de Prismameting zo'n uitgebreide en precieze test is.